_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
21 / juny / 2018
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Notícies Notícies
« Arrere

News_2017-07-20_DTSM_Inf_Alacant_Admesos_def

DTSM 2017 (ALACANT) PER A PERSONAL AMB DIPLOMA O GRAU EN INFERMERIA

En data 20 de juliol del 2017 es publica la llista alfabètica amb les puntuacions definitives (actualitzada el 31/07/2017) de les persones que van presentar sol·licitud per a cursar el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat dirigit a personal amb diploma o grau en Infermeria en l'edició d'Alacant 2017 i la llista definitiva d'admesos i en llista d'espera (actualitzada el 31/07/2017), per orde de puntuació, segons les condicions publicades en la convocatòria del DTSM en esta web el 17 de maig del 2017.

Es convoca l'alumnat admés en el següent lloc i data:

Col·legi Oficial de Metges d'Alacant
Avda. de Dénia, 47
03013-Alacant
18 de setembre a les 10:00 h.

En este document es detalla el calendari i horaris de les classes.

Formalització de la inscripció:

Els alumnes admesos disposen fins al dia 8 de setembre inclòs per a formalitzar la seua inscripció per mitjà del pagament de la taxa corresponent (a excepció d'aquells alumnes exempts del pagament de la mateixa, segons la normativa que es pot consultar més avant).

La no formalització de la inscripció en este període suposarà l'admissió automàtica dels següents alumnes per orde correlatiu de puntuació.

Els impresos per a efectuar el pagament podran arreplegar-se en l'EVES, Unitat de Registre, C/Juan de Garay, 21, València, o descarregant d'Internet el model 046-9970  de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, on també es pot procedir al pagament de la taxa de forma telemàtica.

Una vegada realitzat el pagament de la taxa l'alumne haurà de  remetre una còpia del justificant de pagament al Registre de l'EVES, enviar-lo per fax al núm. 96.313.16.04 o bé al correu electrònic registro_eves@gva.es.

En relació amb el pagament de la taxa, de conformitat amb el que disposa el Text Refós que regula la Llei de taxes de la Generalitat, el tipus de gravamen per a l'exercici 2017 és de 435,36 euros.

Les exempcions al pagament són:

  • El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el sistema valencià de salut, siga quina siga la titularitat jurídica d'aquells.
  • Els subjectes passius discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
  • Els membres de família nombrosa de categoria especial.
  • Els membres de família nombrosa de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota.

D'altra banda, tenint en compte el nombre de places oferides limitades i la gran demanda existent en este Diploma, els alumnes admesos que consideren compromesa la seua assistència al mateix, hauran de presentar a l'EVES com més prompte millor i en tot cas abans del dia 8 de setembre, una renúncia expressa d'inscripció a este curs per tal que la seua plaça puga ser assignada a un altre alumne de la llista d'espera i no quede deserta. Per a això hauran de presentar un escrit en el Registre de l'EVES o enviar-lo al fax núm. 96.313.16.04, (en el cas que no fóra possible la via anterior, cal enviar un correu electrònic a registro_eves@gva.es).

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Subsecretari de la Conselleria de Sanitat, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que disposen els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació dels cursos

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscador de cursos

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública