_Valencià _Castellano _English
Agenda Agenda
18 / febrer / 2018
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1234
Instruccions generals Instruccions generals

Instruccions generals

1. El procés d'acreditació s'inicia amb la sol·licitud en model normalitzat: presencial, no presencial o mixt que ha de realitzar el responsable de l'entitat Proveïdora dirigint-se a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana. Els models porten annexa una declaració d'independència dels continguts de l'activitat

2. La sol·licitud haurà de fer-se amb una antelació, com a mínim, de 2 mesos a l'inici de l'activitat. En cas de no complir este termini, la sol·licitud no serà admesa a tràmit. Per a les activitats presencials haurà de constar d'un formulari original i una còpia electrònica del formulari de sol·licitud i de qualsevol documentació addicional referent a l'activitat formativa proposta. Per a les activitats no presencials o mixtes, vindrà igualment el formulari original i 1 còpia electrònica del formulari de sol·licitud junt amb tot el material docent, ja siga en suport CD, memòria USB o atribuint a la secretària Tècnica 4 accessos d'usuari a la plataforma interactiva utilitzada per l'entitat proveïdora. (La còpia electrònica s'aporta en un CD o memòria USB per a poder remetre-la electrònicament als avaluadors)

3. Es podrà sol·licitar l'acreditació de diverses edicions en el mateix document, en el que apareixeran reflectides les dates i lloc de celebració. Estes edicions hauran d'estar incloses dins de l'any natural, a partir de la data inici de la primera edició acreditada

4. Junt amb la sol·licitud, el proveïdor haurà d'adjuntar la documentació sobre l'activitat docent que li requerisca la Secretaria Tècnica (o l'òrgan competent si és el cas).

5. Junt amb la sol·licitud, el proveïdor haurà d'adjuntar còpia acreditativa de la liquidació de la taxa corresponent (136,69 € per a l'exercici fiscal 2018) d'acord amb el que preveu la Llei de Taxes de la Generalitat. Enllaç a la pàgina de formularis de taxes de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques on es troba el model 9897.

6. Tota informació que es reflectisca en la sol·licitud ha de ser coincident amb la utilitzada en la publicitat i en els materials que s'entreguen als participants de l'activitat. Si després de la seua entrada en la Secretaria Tècnica o a la seua resolució favorable d'acreditació, es produïra, per motius justificats, algun canvi que afectara les dades arreplegades en la sol·licitud, ha de notificar-se el més ràpidament possible a la Secretaria Tècnica.

7. La sol·licitud deurà dirigir-se a la Secretaria Tècnica on radique la seu social del proveïdor. Si no està operativa en la seua Comunitat, haurà de dirigir-se a la del Sistema Nacional de Salut, amb seu en el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

8. Les activitats han d'anar dirigides a les professions sanitàries incloses en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. Comprén:

  • Professionals titulats de les professions sanitàries (llicenciats, diplomats i graduats)
  • Professionals de l'àrea sanitària de formació professional (grau superior i grau mitjà)
  • Professionals de les especialitats sanitàries de Psicologia, Química, Bioquímica, Biologia i Física
  • Llicenciats en Ciències i Tecnologia dels Aliments

9. En el cas de activitats presencials s'exigirà el control d'assistència com a requisit formal imprescindible per a admetre a tràmit la sol·licitud.

10. En les activitats no presencials han de presentar:

  • Material docent emprat.
  • Sistema d'avaluació dels participants
  • Sistema de seguretat/accés i control dels participants
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Acreditació de centres de formació de personal no sanitari per a usar desfibril·ladors

Cursos higienicosanitaris homologats per l'EVES

Documentació del sistema de Qualitat de l'EVES

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscador de cursos

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana - Portal de Turisme

C/ Juan de Garay nº 21Tel.: +34 963 131 600ContactarNota legal

 

 
E-46017 València, EspanyaFax: +34 963 131 604Mapa webAccessibilitat

Copyright: 2015 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública