_Valencià _Castellano _English
Pla de Formació continuada, 1ª convocatòria Pla de Formació continuada, 1ª convocatòria

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, establix la formació com a dret del personal al perfeccionament dels seus coneixements, habilitats i aptituds per a millorar en l'exercici de les seues funcions i contribuir a la seua promoció professional, i d'una altra, la formació com deure del citat personal que té l'obligació de contribuir a millorar la qualitat dels servicis públics per mitjà de la seua participació en les activitats formatives i l'aplicació dels coneixements adquirits en l'activitat professional diària.

El Pla de formació continuada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, gestionat per l'EVES, tracta de conjugar estos aspectes amb la demanda dels propis servicis de salut i de tots aquells sectors i institucions que realitzen activitats relacionades amb la salut de la població. La primera convocatòria de 2019 ha sigut publicada en el DOGV nº. 8475 amb la Resolució d'11 de gener del 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la la qual s’aprova la primera convocatòria d’accions formatives per a l’exercici 2019.

Les activitats formatives incloses en el Pla de formació continuada seguixen les línies estratègiques del Pla de salut vigent i la cartera de servicis de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i s'estructuren basant-se en la detecció de necessitats formatives realitzades en les direccions generals i els Departaments de salut.

Convocatòries anteriors

  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2018.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2017.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2016.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2015.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2014.
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública