_Valencià _Castellano _English
Formació complementària per a residents sanitaris Formació complementària per a residents sanitaris

Què és?

És una formació addicional, compatible amb els programes oficials de cada especialitat. Principalment amb metodologia “en línia” a través del Campus Virtual de l'EVES. La programació és anual comptant amb les propostes de les Unitats Docents Departamentals i les de l'EVES.

A qui va dirigida?

Als i les especialistes en formació en Ciències de la Salut pel sistema de residència, que es formen en els centres i unitats docents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en les especialitats mèdiques previstes en l'apartat 1 de l'annex I del Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, així com les especialitzacions farmacèutiques, de psicologia, infermeria i multidisciplinàries previstes en els apartats 2, 3 ,4 i 5 de l'annex I del citat Reial Decret.

Avaluacions

Cada curs establirà el seu propi mètode d'avaluació, així com l'assistència o participació mínima requerida. Amb caràcter general, en les activitats formatives en línia es requerirà la lectura de, almenys, el 85% dels continguts didàctics i en les activitats semipresencials l'assistència al 100% de les sessions presencials. S'haurà d'omplir un qüestionari de satisfacció.

Execució i certificació

Els cursos estan inclosos dins del Pla Escola de l'EVES. Al finalitzar, els que hagen complit els requisits, podran descarregar-se un certificat acreditatiu de superació del curs en el seu historial acadèmic, des del campus virtual. El certificat podrà presentar-se davant de la Comissió de Docència corresponent perquè, si esta ho estima, siga valorat dins del programa formatiu de la seua especialitat.

La realització s'ajustarà al compliment de la jornada laboral establida en el Reial Decret 1146/2006, de 6 d'octubre i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i a les normes i acords que a l'empara dels mateixos puguen establir-se en esta matèria. Els i les especialistes en formació a qui es dirigix este pla estan exempts del pagament de taxes per a la realització dels dits cursos.

 

Descarregar programa

 

Activitats formatives de 2018

 

Actividades formativas para residentes 2018

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública